ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
csakadal.hu


A Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete, mint adatkezelő a csakadal.hu elnevezésű weboldal (a továbbiaban: Weboldal) felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót. Adatkezelőként felel azért, hogy minden adatkezelési tevékenysége összhangban legyen a jogi követelményekkel (különösen az általános adatvédelmi rendelet [Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete / GDPR] és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel).

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdései vannak, állunk rendelkezésére.

(A)    AZ ADATKEZELŐ

csakadal.hu honlapot működtető adatkezelő:

Cégnév: Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 19. 3. em./11/A.
Nyilvántartási szám: 01-02-0013226
Adószám: 18133648-1-41
E-mail-cím: csakadal@csakadal.hu
Honlap: https://csakadal.hu
Képviselő: Bíró Zsolt egyesületi elnök
(a továbbiakban Adatkezelő)

(B)    ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1.    Adatkezelési tevékenység a Weboldalon 

csakadal.hu Weboldalon az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása, valamint a Weboldal használatára vonatkozó szerződések (Ingyenes Megbízási, Szerzői Megbízási és Előadóművészi Megbízási Szerződés) teljesítése érdekében, a szerződéses kötelezettségével összhangban kezeli a személyes adatokat. Az egyes szerződéseket az aktuális Ingyenes Megbízási, Szerzői Megbízási és Előadóművészi ÁSZF-ek elfogadásával, az abban írtak szerint lehet megkötni, és a vonatkozó szerződéses kötelezettségeket az egyes ÁSZF-ek tartalmazzák. 

A Weboldal működtetése során személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi célból gyűjtirögzíti és tárolja

a)    Az Ingyenes Megbízási Szerződés alapján 

A Weboldal ingyenes funkcióit a felhasználó az Ingyenes Megbízási Szerződés megkötése után használhatja, aminek megkötéséhez személyes adatok megadásával a Weboldalon regisztrálnia szükséges. A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, enélkül a Weboldal szolgáltatásai nem vehetőek igénybe. 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: természetes személynek (jogi személy esetén a természetes személy képviselőjének) neve, születési neve, lakhelye, anyja neve, születési helye és ideje, bankszámlaszáma, adószáma (amennyiben rendelkezik ezzel), e-mail-címe, jelszó, jogi személy esetén a képviselő tisztsége

b)    Felhasználói profil kezelése

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az érintett felhasználói fiókját és tárolja a megadott személyes adatait.

Saját fiókja használatakor az érintett javíthatja az adatait, valamint lehetősége van a személyes adatait lekérni, illetve a fiókot – az ÁSZF-nek a szerződés megszüntetésére vonatkozó előírásai szerint - törölni.

Jogalap: az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: regisztráció során megadott adatok (alapadatok és hozzáférési adatok), regisztráció időpontja, értesítési beállítások, Felhasználási Szerződések megkötésére vonatkozó előzmények, fizetések időpontja

c)    A Szerzői Megbízási Szerződés alapján

A Weboldal Szerzők számára nyújtott szolgáltatását a Szerzői Megbízási Szerződés megkötésével lehet igénybe venni, aminek megkötéséhez előzetesen a személyazonosság hitelesítése szükséges. A személyes adatok megadása és a hitelesítés a Felhasználási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, enélkül a Weboldalnak a Szerzők számára nyújtott szolgáltatásai nem vehetőek igénybe.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: természetes személynek (jogi személy esetén a természetes személy képviselőjének) neve, születési neve, lakhelye, anyja neve, születési helye és ideje, bankszámlaszáma, adószáma (amennyiben rendelkezik ezzel), e-mail-címe, jelszó, jogi személy esetén a képviselő tisztsége. A Weboldalra feltöltött Zeneművek, létrejött felhasználási szerződésre vonatkozó adatok, a fizetések teljesülésének ténye, a Zeneművekre vonatkozó adatok

d)    Az Előadóművészi Megbízási Szerződés alapján
 
A Weboldal Előadóművészek számára nyújtott szolgáltatását az Előadóművészi Megbízási Szerződés megkötése alapján lehet igénybe venni, aminek megkötéséhez előzetesen a személyazonosság hitelesítése szükséges. A személyes adatok megadása és a hitelesítés a Felhasználási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, enélkül a Weboldalnak az előadóművészek számára nyújtott szolgáltatásai nem vehetőek igénybe.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: természetes személynek (jogi személy esetén a természetes személy képviselőjének) neve, születési neve, lakhelye, anyja neve, születési helye és ideje, bankszámlaszáma, adószáma (amennyiben rendelkezik ezzel), e-mail-címe, jelszó, jogi személy esetén a képviselő tisztsége, a Weboldalon kiválasztott Zeneművek, létrejött felhasználási szerződésre vonatkozó adatok, a fizetések teljesülésének ténye, a Zeneművekre vonatkozó adatok

e)    Marketingcélú megkeresések küldése 

A Weboldalon az érintett email-címe megadásával feliratkozhat a marketingcélú megkeresések küldésére (pl. hírlevélre), valamint hozzájárulást adhat ahhoz, hogy az Adatkezelő marketing és reklámozás céljából megkeresse. Ennek igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával az érintett beleegyezését adja az erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat az érintett a marketing célú értesítések végén találja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név, email-cím


f)    Személyazonosság ellenőrzése

Az Adatkezelő jogosult az érintett személyazonosságának egyéb módon történő ellenőrzésére, további hitelt érdemlő igazolás (pl. személyi igazolvány szkennelt képe) bekérésére annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a Weboldalt az a személy veszi igénybe, aki ott regisztrált. Ennek az az indoka, hogy az Adatkezelő a Szerzői és Előadóművészi Megbízási Szerződés értelmében arra vállal kötelezettséget, hogy a felek a Ptk. 6:7. § (3) pontja értelmében írásbelinek minősülő szerződést kössenek, amihez szükséges, hogy a nyilatkozatot tévő személy a Weboldal olyan regisztrált felhasználója legyen, akinek személye azonosítható, utóbb is igazolható.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: személyi igazolvány

g)    Sütik

A Weboldal ún. „sütiket” alkalmaz, azaz az érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jut, azonban ez alapján az érintettet nem lehet egyedileg azonosítani.

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást is használ. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. 

Az adatkezelés célja: A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, felhasználói élmény javítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvasható tájékoztatás a sütibeállítások módosításáról:

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Kezelt személyes adat: A tevékenység során használat időpontja, valamint az eszköz viselkedése, mint személyes adat

h)    Üzletvitelhez szükséges adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal működtetése, belső üzleti célból felhasználhatja az érintett személyes adatait, ideértve a szolgáltatások tartalmának és funkcióinak elősegítését, a felhasználók igényeinek jobb megértését, a szolgáltatások fejlesztését, a rossz szándékú tevékenységek elleni védelmet és azok azonosítását, a felhasználói fiók támogatását, a hatékony panaszkezelést, valamint az Adatkezelő üzletvitelének általános támogatását. 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Kezelt személyes adat: név, email-cím, a Weboldalra feltöltött Zeneművek, létrejött felhasználási szerződésre vonatkozó adatok

i)    Kapcsolattartási adatok

Az Adatkezelő a szakmai kapcsolattartás és a szolgáltatásból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében a regisztrált személyek kapcsolattartási adatait kezeli, számukra a szolgáltatással kapcsolatos frissítésekről, fejlesztésekről, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat küld (pl. ÁSZF módosítása).

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Kezelt adatok köre: név, e-mail-cím

j)    Panaszkezelés

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban panasza merülne fel, lehetősége van arra, hogy azt telefonon, szóban vagy írásban terjessze elő. Az erre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles az alábbiak szerint kezelni. 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése

Kezelt adatok köre: név, cím vagy e-mail, a panasz tárgya és tartalma

2.    ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozók azok a szerződött partnerek, akik közreműködnek az Adatkezelővel a szolgáltatás nyújtása során. A Weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók kezelnek személyes adatot az Adatkezelő nevében:

a)    A Weboldal technikai működtetése

A Weboldal tárhelyét biztosító tárhelyszolgáltató a Weboldal működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, ennek a jogalapja: jogos érdek, és a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának zavartalanságának biztosítása, az erre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése. 

b)     Könyvelés

Az Adatkezelő a Jutalék vonatkozásában számla kiállítására köteles. A számla kiállításához megadott számlázási adatokat (név, cím, adószám) az Adatkezelő a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerének továbbítja könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.

c)    Számlázás

A Jutalék tekintetében az Adatkezelő számlát állít ki a Szerzőnek, ezért online számlázóprogramot használ.

Online számlázószoftver neve: billingo.hu
Szolgáltatást nyújtó cég neve: Billingo Technologies Zrt.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 27926309-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
E-mail: hello@billingo.hu

3.    Adattovábbítás és további önálló adatkezelők

A Weboldal használata során az érintett személyes adatait az Adatkezelő kizárólag jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat az adatkezelési tájékoztatóban megnevezett személyeknek továbbíthatja. Ők nem minősülnek adatfeldolgozónak, mert az adatokkal önállóan jogosultak rendelkezni, és önálló adatkezelőként erre az eljárásra a saját adatkezelési tájékoztatójuk és szabályaik vonatkoznak.

a)    Felhasználási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adattovábbítás

A Weboldal szolgáltatásainak része, hogy az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Weboldal használatával a Regisztrált Személyek egymással Felhasználási Szerződést kössenek. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználási Szerződések megkötése és teljesítésének céljából továbbítja a másik Regisztrált Személy részére, a Regisztrált Személy ezen adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább és egyéb célokra (pl. reklámozásra, Regisztrált Személyek közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel.
A másik Regisztrált Személy önálló adatkezelőnek minősül.

b)    Fizetési szolgáltató

A szerződéskötés során az Előadóművész elfogadta és vállalta, hogy a Weboldalon pénzfizetések kizárólag az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) által nyújtott bankkártyás fizetési szolgáltatás, a SimplePay segítségével történnek.

Az Előadóművész tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a https://csakadal.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: természetes személynek (jogi személy esetén a természetes személy képviselőjének) neve, lakhelye, e-mail-címe.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A fizetési szolgáltató önálló adatkezelő.

A fizetési szolgáltatás használatához a felhasználó elfogadja a SimplePay saját szerződési feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját. A regisztrációhoz és a fizetéshez szükséges személyes és pénzügyi adatokat közvetlenül az érintett adja meg a fizetési szolgáltatónak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, illetve ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

c)    Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A regisztrációt végző természetes személy a személyazonosságát a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett https://niszavdh.gov.hu/index oldalon a regisztrációs űrlap aláírásával, és az aláírt űrlap visszaküldésével igazolja (hitelesítés). A niszavdh.gov.hu rendszer feladata az elektronikus aláírással, bélyegzővel nem rendelkező felhasználók számára elektronikusan hitelesített dokumentumok létrehozása az elektronikus ügyintézésben való felhasználásra.

A hitelesítést végző szolgáltató önálló adatkezelő.

A regisztrációhoz szükséges személyes adatokat közvetlenül az érintett adja meg a szolgáltatónak. Az Adatkezelő személyes vagy pénzügyi adatokat nem kezel és nem továbbít.

d)    Bűnüldöző hatóságok és bírósági eljárások

Amennyiben valamely Regisztrált Felhasználó nem jár el tisztességesen, szabálysértést vagy bűncselekményt követ el, akkor az Adatkezelő a jogi kötelezettségek teljesítése miatt köteles a személyes adatokat a hatóságoknak átadni, valamint annak érdekében, hogy saját követeléseit érvényesítse, vagy az indokolatlan követeléseket elutasítsa.

4.    Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a fenti célok megvalósításához és csak az ahhoz szükséges ideig kezeli. Ezt követően azokat biztonságos módon törli.

Az időtartam függ attól, hogy milyen célból és jogalapon kezeli az adatokat. Általánosságban az adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli, így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződés megszűnéséig. Ettől az Adatkezelő akkor térhet el, ha egyéb cél miatt is szükséges az adatokkezelése.

-    Jogi kötelezettség teljesítése esetén az adatkezelés a jogszabályban előírt időtartamon belül kötelező az Adatkezelő számára:

  • Számlázás, könyvelés – szerződés megszűnését követő 8 évig
  • Ügyfélpanaszkezelés – 5 évig
  • Kapcsolattartás – 5 évig

-    Jogos érdek alapján történő adatkezelés estetén az Adatkezelő addig kezeli az adatokat, amíg a jogos érdek fennáll és ez alapján az adatkezelési cél megvalósul. Amennyiben az érintett sikeresen tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor a tiltakozásig.

-    Hozzájárulás alapján: az érintett bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni.

-    A cookie-val gyűjtött adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli. 

(C)    TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

1.    Hozzáférés az aktuális adatkezelési tájékoztatóhoz

A jelen adatvédelmi tájékoztatót az Adatkezelő a Weboldalon folyamatosan hozzáférhetővé teszi, a módosításáról a Regisztrált Személyeket a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatja. A regisztráció/egyes szerződések megkötése során felhívja a felhasználó figyelmét az adatkezelés céljára, a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonása lehetőségére és módjára, valamint biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére a vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

2.    Első kapcsolatfelvételkor tájékoztatás

Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem közvetlen az érintettől kapta meg, akkor az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja az érintettet személyes adatkezelés módjáról.

3.    Hozzáférés

Az érintett az Adatkezelő elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintette nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. 

4.    Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat nem áll a rendelkezésére, és azt az érintett megküldi az Adatkezelőnek, akkor köteles az adatokat helyesbíteni.

5.    Törlés

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

6.    Korlátozás

Az alábbi esetekben kérheti az érintett az adatkezelés korlátozását:

a) ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig);

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

7.    Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használja fel vagy ilyen célból továbbítja másnak.

Tiltakozását az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és eredményéről írásban tájékoztatja.

8.    Panasz

Amennyiben az végzett adatkezelést magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

9.    Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben az érintett személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az Adatkezelő kárt okoz, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, az érintett jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

10.    Keressen minket!

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először lehetőség szerint az Adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségi valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételeket minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

11.    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: https://www.naih.hu
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

12.    Bírósághoz fordulás

Az érintett az igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszék rendelkezik hatáskörrel. 

(D)    FOGALMAK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;


4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel

12. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

13. Felhasználási Szerződés, Szerző, Előadóművész, Hitelesítés, Zenemű, Jutalék – a vonatkozó Ingyenes, Szerzői és Előadóművészi Megbízási Szerződés és ÁSZF alapján alkalmazott fogalmak

14. Regisztrált Személy: a Weboldalt a regisztrációt követően használó személy

Jelen tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadók.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a törvényi előírásoknak megfelelően megváltoztassuk. Természetesen minden jelentős változásról, mint pl. a feldolgozás céljának változásairól vagy új célokról tájékoztatni fogjuk Önt.

Kelt: Budapesten, 2021. május 10. napon.